วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตำนานชา ตอน รูปแบบการบรรจุใบชาที่ขายในท้องตลาด

 รูปแบบการบรรจุใบชาที่ขายในท้องตลาด


 1.ใบชาผงในภาชนะปิดสนิท (Loose Tea)
 เป็นใบชาแห้งที่บรรจุใน กระป๋องหรือภาชนะปิดสนิท   ซึ่งผู้ชงสามารถตวงปริมาณใบชาแห้งเองได้ตามต้องการ  ในการชงจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการกรองกากชาออกด้วย

 
   2.ใบชาแห้งอัด (Compressed Tea)   เป็น ใบชาแห้งที่อัดแน่นเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา โดยเฉพาะชาชนิดผู่เอ๋อ (Pu-Erh) จะถูกอัดเป็นก้อน เวลาจะนำใบชามาชงให้ใช้ปลายมีดเขี่ยใบชาออกมาในปริมาณที่ต้องการ  ใบชาแห้งอัดนี้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าใบชาแห้งธรรมดา   เนื่องจากมีส่วนที่สามารถสัมผัสกับอากาศน้อยกว่า

3. ชาแท่งหรือชาแผ่น (Tea Sticks)

       เป็น การบรรจุใบชาสำหรับการบริโภคในรูปแบบใหม่ แท่งชานี้กำเนิดในประเทศฮอลแลนด์ช่วงปี ค.ศ. 1990  โดยบริษัท Venezia Trading  ได้ผลิตแท่งชาที่เรียกว่า “Ticolino”   ซึ่งเป็นแท่งบรรจุชาสำหรับ 1 แท่ง  ภายในบรรจุใบชาหรือใบชาผสมสมุนไพรหรือกลิ่นรสตามต้องการ วิธีใช้คือใส่แท่งชาลงในแก้ว เทน้ำร้อนลงไป  แช่ไว้นาน 90  วินาทีเพื่อสกัดกลิ่นรสของใบชาที่อยู่ภายในออกมา จากนั้นก็คนเล็กน้อย แล้วดึงแท่งชาออก


4. ชาสำเร็จรูป (Instant Tea)

            เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ดละลายน้ำ  โดยการทำการสกัดสารในใบชาออกมาเป็นชาเข้มข้น   น้ำชาเข้มข้นถูกทำให้แห้งเป็นของแข็งโดยการฉีดพ่นสารละลายชาเข้มข้นผ่านอากาศร้อน หรือความเย็น ระเหยน้ำออกไปภายใต้สุญญากาศ เมื่อจะดื่มนำมาชงสามารถละลายน้ำได้ทันที    สะดวกต่อการบริโภค  การผลิตชาสำเร็จรูปสามารถใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น สามารถขนส่งไปยังประเทศผู้บริโภค ได้สะดวก  ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง เช่น ชาผงสำเร็จรูปเนสที เป็นต้น

5.ชาถุง (Tea Bags)                                ถุงชา
จากบริษัทของเยอรมันที่ต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดจากงานครั้งนี้ด้วยถุงชาเคทและวิลที่เกาะบนขอบถ้วย ซึ่งมีชื่อว่า 'KaTea' ภายในบรรจุด้วยชาดำเยอรมันและบัตรอวยพร

 

เป็น ใบชาที่บรรจุถุงกระดาษหรือถุงผ้าไหมขนาดเล็ก   ข้อดีของชาถุงคือ ง่ายและสะดวกต่อการชง  แต่มีข้อด้อยคือ อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้   ใบชาแห้งซึ่งสัมผัสกับอากาศจะสูญเสียกลิ่นรสได้ง่ายและรวดเร็ว   นอกจากนี้ใบชาที่นำมาบรรจุด้วยวิธีการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาเกรดต่ำ อย่างไรก็ตาม   ผู้ผลิตบางรายก็สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ชาถุงด้วยการบรรจุใบชาเต็ม ใบชั้นดีลงในถุงชา ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้จากราคาที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมา

 6.ชาพร้อมดื่ม (Ready-to-Drink Teas)

                               
 เป็น การผลิตน้ำชาบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำชาธรรมดา น้ำชาที่เติมกลิ่นและสี เช่น  กลิ่นรสมะนาว รสเบอรี่ พีช เป็นต้น   บางครั้งเติมน้ำตาลบรรจุในกระป๋องหรือขวด ทำให้สะดวกต่อการบริโภคและการขาย น้ำชาประเภทนี้เป็นที่นิยมของวัยรุ่น   โดยเฉพาะประเทศที่มีอากาศร้อน และนิยมดื่มชาเย็น

ไม่มีความคิดเห็น: